Projektna istraživanja

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Ovde izveštavamo o mnogim rezultatima projekta Strength2Food (2016-2021) koje smo ostvarili uz pomoć i saradnju škola pozvanih da učestvuju u projektu. Svim školama sa kojima smo do sada sarađivali smo posebno zahvalni na njihovom doprinosu S2F projektu. Ovde su prikazani rezultati posebno relevantni za nastavnike. Kompletan set rezultata Strength2Food projekta "Škole - Projektna istraživanja".

Preferencije u ishrani dece proučavane su pomoću jednog instrumenta. Deca su upitana da kažu da li im se sviđa, nemaju stav (indiferentni su), ne sviđa im se ili nikada nisu probala neku od 90 namirnica na osnovu slika 90 različitih vrsta hrane App 3 Children food images with numbers v8 improved 20 Sep sr i na listićima sa upitnikom App 3 Upitnik-o-ishrani-učenika-u-osnovnim-školama-sr.

10 Children food preferences category means sr.pdf
10a Children food category mean scores sr1.pdf
12 Children food preference results sr vebsajt.pdf

Da bi stekli sliku o tome šta su deca jela tokom jedne nedelje, deca 2. razreda iz 14 škola su popunila dnevnik ishrane, beležeći svu hranu koju su jela tokom 7 dana izmedju marta i juna 2019. godine. Uputstva za popunjavanje dnevnika ishrane i obrazac dostupni su na App-7-Uputstva za nastavnike dnevnika hrane 22. marta-sr. Skoro četvrtina dece tokom nedelje nije unelo voće.

14 Primer popunjenog dnevnika hrane.pdf
14a Primer popunjenog dnevnika hrane+vreme.pdf
15 Food diary category means per day for children rb.pdf
15a Food diary results for each school sr.pdf

Znanja dece o hrani su testirana upitnikom App-8-Upitnik o decijem znanju o ishrani sr koja su popunila deca od 1. do 4. razreda u devet škola koje učestvuju na Strength2Food projektu. Sve u svemu, deca su očigledno znala razlike između zdrave i nezdrave hrane, ali nedovoljno o tome zašto je zdrava hrana dobra za njih.

16 Nutrition questionnaire results.pdf
16a Healthy foods results by school sr.pdf

Strength2Food projekat je takođe istraživao količine ostataka hrane koje deca ne pojedu u 4 beogradske škole, pri čemu su merenja vršena tokom jedne sedmice u prvom i u drugom polugodištu. U proseku, deca su bacala oko jedne četvrtine hrane tokom školskog ručka, što je skoro 30% novca koji roditelji plaćaju za školske obroke.

17 Food plate waste overall %.pdf
18 Plate waste 1 summary 4 schools codes.pdf
19 Plate wastes by food categories for website.pdf