Inicijative

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Prepreke u sprovođenju inicijativa za poboljšanje školskih obroka, prikupljene iz upitnika Strength2Food koji je popunilo preko 700 srpskih osnovnih škola u 2016-2017.

1 Prepreke u sprovođenju inicijativa za poboljšanje školskih obroka (1).pdf

Pregled inicijativa u Srbiji (Priključi se za postojeće, inspiriši se za nove!), i njihovi detaljni opisi

2 Mapiranje inicijativa u Srbiji.pdf
3 PREGLED INICIJATIVA U SRBIJI.pdf