Preporuke

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Strength2Food preporuke za nastavnike

1 Preporuke for teachers final sr1.pdf

Dalje Strength2Food preporuke i sugestije za nastavnike

1 Preporuke za nastavnike.pdf

3 prezentacije koje daju preporuke o održavanju kvalitetne ishrane, objašnjavaju važnost vode u ishrani i dobre atmosfere tokom obroka

2 Diet-SER.pdf
3 Liquid intake SER.pdf
4 Atmosphere during meals SER.pdf