Inicijative

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Iniciative i prepreke u sprovođenju inicijativa za poboljšanje školskih obroka, prikupljene iz upitnika Strength2Food koji je popunilo preko 700 srpskih osnovnih škola u 2016-2017.

1 Prepreke u sprovođenju inicijativa za poboljšanje školskih obroka.pdf