Preporuke

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Ovi dokumenti su pripremljeni na osnovu nalaza projekta Strength2Food.

Strength2Food preporuke za kuvare i kuhinjsko osoblje

1 Proporuke for cooks and kitchen staff final sr1 MP SQ.pdf

Dokument koji predstavlja detaljno zagovaranje zdravije ishrane dece

1 9.1.1 Zagovaranje zdravije dečje prehrane u Srbiji.pdf

Dijetetske referentne nutritivne vrednosti

2 Preporučen dnevni energetski unos.pdf

Preporuke za ambijent u kom se obroci služe

3 Preporuke za služenje školskih obroka deci.pdf

3 prezentacije koje daju preporuke o održavanju kvalitetne ishrane, objašnjavaju važnost vode u ishrani i dobre atmosfere tokom obroka

4 Diet-SER.pdf
5 Liquid intake SER.pdf
6 Healthy food preparation.pdf

Šta kuvari mogu da urade za zdravije školske obroke

7 Šta kuvari mogu da doprinesu.pdf

Zimski i letnji meniji za ručak napravljeni u okviru EU projekta „Strength2Food“

8 Zimski i letnji meniji za ručak sr.pdf