Edukativni materijal

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Edukativni materijali za kuvarice. Zbirka primera i inicijativa iz Srbije i drugih mesta, sa veb linkovima.

1 Materijali za kuvare.pdf

Tri slajda koji opisuju vrste hrane.

2 poster_Serbia_2.pdf

Plakat koji opisuje korisne aspekte hrane, obroka i kupovine hrane

3 Poster optimalan sastav i kolicina-srb.pdf

3 prezentacije koje daju preporuke o održavanju kvalitetne ishrane, objašnjavaju važnost vode u ishrani i zdrava priprema hrane

4 Diet sr.pdf
6 Liquid intake sr.pdf
5 Healthy food preparation sr.pdf

Barilla Academia, jedan od partnera na Strength2Food projektu pripremila je 3 video priloga

Barilla video recepti- Pizza

Pizza.mp4

Barilla video recepti- Procedura dvostrukog kuvanja

Barrila video - Double cooking procedure sa prevodom.mp4

Barilla video recepti- Lazanje sa povrćem

Lasagne with vegetables.mp4

2 dokumenta iz Hrvatske o sigurnosti hrane, zdravlju i ishrani

10 Food Safety guidelines HR.pdf
11 Nutrition guidelines-HR.pdf