Druga dokumenta

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Priručnik - Hrana u školi, ko da odoli? Zdrava hrana u školi za zdrave građane u životu (Obrazovni Forum)

1 Prirucnik-zdrave-ishrane copy.pdf

Stikeri i bukmarkeri

2 Stikeri-sr.pdf
3 Bukmarkeri-sr.pdf
4 Paper-ruler.pdf

Instrument za praćenje preferencija u ishrani dece - opis, slike hrane za projektor ili štampu i tabele sa rezultatima

5 Children's monitoring instrument description for school reorder sr final.pdf
6 Children food images with numbers v8 improved 20 Sep.pdf
7 For children SQ -smileys+names v8 20 Sep.pdf
8 For children smiley score sheet SQ +name 20 Sep for ppt.pdf

Instrument za praćenje znanja, stavova i navika u ishrani roditelja

9 Roditelji S2F 24 Sep sr FINAL.pdf