Edukativni materijal

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Stikeri i bukmarkeri

1 Stikeri-sr.pdf
2 Bukmarkeri-sr.pdf

Instrumenti za praćenje: preferencija (sklonosti) dece prema hrani i ispitivanje znanja, stavova i prakse njihovih roditelja u ishrani - opis, slike hrane za projektor ili štampu i tabele sa rezultatima

3 Children's monitoring instrument description for school reorder sr final.pdf
4 Children food images with numbers v8 improved 20 Sep.pdf
5 For children SQ -smileys+names v8 20 Sep.pdf
6 For children smiley score sheet+name 20 Sep for ppt.pdf
7 Roditelji S2F 24 Sep sr FINAL.pdf