Edukativni materijal

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Edukativni materijali za roditelje.

Ukratko o Strength2Food projektu

1 za roditelje.pdf

Zbirka primera i inicijativa iz Srbije i drugih mesta, sa veb linkovima

2 9.1.1 Educational materials for parents.pdf

Tri slajda koji opisuju vrste hrane

3 poster_Serbia_2.pdf

Pothranjenost - ilustrovana priča za decu i roditelje o važnosti dobre ishrane

4 pothranjenost 1-4-1.pdf

Osnovni sastojci hrane - ilustrovana priča za decu i roditelje o osnovnim komponentama hrane

5 Osnovni sastojci hrane.pdf