Inicijative

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Pregled inicijativa u Srbiji (Priključi se za postojeće, inspiriši se za nove!), i njihovi detaljni opisi

1 Mapiranje inicijativa u Srbiji.pdf
2 PREGLED INICIJATIVA U SRBIJI.pdf

Zbirka međunarodnih inicijativa za poboljšanje kvaliteta hrane u školama

3 KATALOG MEDJUNARODNIH PRAKSI.pdf

Prepreke u sprovođenju inicijativa za poboljšanje školskih obroka, prikupljene iz upitnika Strength2Food koji je popunilo preko 700 srpskih osnovnih škola u 2016-2017.

4 Prepreke u sprovođenju inicijativa za poboljšanje školskih obroka (1).pdf