Edukativni materijal

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Edukativni materijali za nastavnike. Predlog obrazovnog projekta namenjen školama sa ciljem promocije blagostanja dece

1 Za nastavnike.pdf

Tri slajda koji opisuju vrste hrane.

2 Poster_Serbia_2.pdf

Edukacija o ukusu

3 Edukacija o ukusu 1.pdf

2 animirane priče za decu o hrani: pothranjenost (ilustrovana priča za decu i roditelje o važnosti dobre ishrane), i osnovni sastojci hrane (ilustrovana priča za decu i roditelje o osnovnim komponentama hrane)

4 Pothranjenost 1-4-1.pdf
5 Osnovni sastojci hrane.pdf

4 prezentacije koje daju preporuke o održavanju kvalitetne ishrane, objašnjavaju važnost vode u ishrani, dobre atmosfere tokom obroka i kupovina hrane.

6 Zdrava ishrana Diet-SER-BEL-SQ-MP.pdf
7 Liquid-intake-SER-BEL-SQ-MP.pdf
8a Atmosphere-during-meals-SER-BEL-SQ-MP.pdf
9a Smart-shopping-SER-BEL-SQ-MP.pdf

Plakat koji opisuje korisne aspekte hrane, obroka i kupovine hrane

8 Poster optimalan sastav i kolicina-srb.pdf

Edukativni materijali za nastavnike. Zbirka primera i inicijativa iz Srbije i drugih mesta, sa veb linkovima.

9 9.1.1 Edukativni materijali za nastavnike.pdf

3 dokumenta iz Hrvatske o bezbednosti hrane, zdravlju i ishrani

10 Food Safety guidelines HR.pdf
11 Nutrition guidelines-HR.pdf
12 Eduforhealth Good practice Guidelines_HR.pdf

Priručnik - Zakoni i pravilnici: Vodosnabdevanje i sanitarno-higijenski uslovi u školama: značaj i predlozi za unapređenje.

17 PRIRUCNIK - Vodosnabdevanje i sanitarno-higijenski uslovi u skolama-Prilog 2.pdf