Preporuke

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Strength2Food proporuke za učenike

4 prezentacije koje daju preporuke o održavanju kvalitetne ishrane, objašnjavaju važnost vode u ishrani, dobre atmosfere tokom obroka i kupovine hrane.

6 Diet SER.pdf
7 Liquid intake SER.pdf
8 Atmosphere during meals SER.pdf
9 Smart shopping.pdf