Inicijative

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Ove inicijative su namenjene učiteljima i roditeljima kako bi im pomogle da poboljšaju prehrambene navike dece i njihovo uvažavanje hrane.