Projektna istraživanja

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Ovde izveštavamo o mnogim rezultatima projekta Strength2Food (2016-2021) koje smo ostvarili uz pomoć i saradnju škola pozvanih da učestvuju u projektu. Svim školama sa kojima smo do sada sarađivali smo posebno zahvalni na njihovom doprinosu S2F projektu. Ovde su prikazani rezultati posebno relevantni za nastavnike. Kompletan set rezultata Strength2Food je dat pod "Škole - Projektna istraživanja".

U decembru 2016. godine sproveden je upitnik sa svim školama u Srbiji (dostupan na App-1-Upitnik-o-ishrani-učenika-u-osnovnim-školama-sr ) o aspektima pružanja školskih obroka. Dokumenti 1-6 prikazuju rezultate upitnika. Trećina škola priprema sopstvene obroke, ali samo 13% škola priprema ručkove u svojim kuhinjama. Oko 20% škola nema nikakve obroke.

Sve škole koje pružaju obroke

Kliknite na opcije sa leve strane da biste izabrali vrste školskih obroka, dobavljača školskih obroka i škole koje ne daju obroke.

2a Upitnik section B.pdf
3 Upitnik kombinovani rezultati Sekcije C+D sr.pdf
4 Prepreke u sprovođenju inicijativa za poboljšanje školskih obroka.pdf

Na osnovu informacija iz školskog upitnika, dokumenata o javnim nabavkama hrane i poseta osoblja Strength2Food školama na projektu, 30 osnovnih škola pozvano je da učestvuje u projektu. Pozivno pismo Ministarstva prosvete dostupno je na App 2 Odluka o izboru skola S2F 21 dec final sr . Ove škole se nalaze na dole prikazanoj mapi, zajedno sa lokacijama dobavljača hrane za te škole (informacije iz 2017. godine).

5 Strength2Food target regions schools [Google mapa].pdf

Ciljani regioni škola u ​​odnosu na nivo siromaštva u opštini

5a S2F school locations.pdf

Preferencije u ishrani dece i znanja njihovih roditelja o hrani i ishrani proučavani su pomoću dva instrumenta. Deca su zamoljena da kažu da li im se sviđa, nemaju stav (indiferentni su), ne sviđa im se ili nikada nisu probali ukupno 90 namirnica na osnovu slika 90 različitih vrsta hrane App 3 Children food images with numbers v8 improved 20 Sep sr i na listićima sa upitnikom App-3-Upitnik o ishrani učenika u osnovnim školama sr.

Roditelje smo zamolili da ocene da li se slažu ili ne sa 36 izjava u vezi njihovog znanja, stavova i prakse u ishrani i da komentarišu školske obroke njihove dece, dostupno na (App 4 Roditelji-S2F-24-Sep-sr-FINAL-sr).

Instrukcije za korišćenje 2 instrumenta za praćenje su dostupna na (App 5 Childrens-monitoring-instrument-description-for-schools-20.09-final-sr).

Rezultati ova dva instrumenta su dostupni za svaku školu pojedinačno i kao izveštaj pripremljen za prezentaciju za školski savet roditelja. Najveći uticaj na preferencije dece u ishrani ima zajedničko obedovanje sa roditeljima.

10 E) Children food preferences category means sr.pdf
13 Influence of parents practices on their children.pdf
12 Report for schools on children+parents results en+sr vebsajt.pdf

Da bi stekli sliku o tome šta su deca jela tokom jedne nedelje, deca 2. godine u 14 škola su popunila dnevnik ishrane, beležeći svu hranu koju su deca jela tokom dana tokom 7 dana izmedju mart i jun 2019. Uputstva za popunjavanje dnevnika ishrane i obrazac dostupni su na App-7-Uputstva za nastavnike dnevnika hrane 22. marta-sr. Skoro četvrtina dece tokom nedelje nije unelo voće.

14 Primer popunjenog dnevnika hrane.pdf
14a Primer popunjenog dnevnika hrane+vreme.pdf
15 Food diary category means per day for website.pdf

Upitnik o dečijem znanju ishrani je sproveden sa učenicima od 1. do 4. razreda u 9 osnovnih škola koje su učestvovale na Strength2Food projektu, a rezultati su dostupni na App-8-Upitnik o decijem znanju o ishrani sr. Sve u svemu, deca su očigledno znala razlike između zdrave i nezdrave hrane, ali nedovoljno o ​​tome zašto je zdrava hrana dobra za njih. Znanja dece o ishrani su se razlikovala od škole do škole.

16 Nutrition questionnaire results.pdf
16a Healthy foods results by school sr.pdf

Da bi se povećala svest o uticaju školskih obroka na globalno zagrevanje, izračunate su emisije CO2 za proizvodnju hrane koju škole koriste za ručak, kao i doprinos transporta i odlaganja otpada od hrane emisiji CO2. Ubedljivo najveće emisije CO2 dolazile su od mesa, a škole koje odlažu otpadnu hranu na deponije takođe su mnogo doprinele globalnom zagrevanju kroz emisiju CO2. Lokalni dobavljači hrane generisali su najniže emisije CO2.

21 LOC+LOW cumulative annual delivery distances codes.pdf
22 LOC+LOW school CO2 emissions codes.pdf

Prezentacija koja sumira rezultate sa Strength2Food projekta u Srbiji je predstavljena na Edukativnom forumu u 2019. godini.

35 S2F rezultate April 2019 za škole srpski.pdf