Projektna istraživanja

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Ovde izveštavamo o mnogim rezultatima projekta Strength2Food (2016-2021) koje smo ostvarili uz pomoć i saradnju škola pozvanih da učestvuju u projektu. Svim školama sa kojima smo do sada sarađivali smo posebno zahvalni na njihovom doprinosu S2F projektu.


Kompletan set dokumenata koji opisuju rezultate Strength2Food dostupan je u meniju Škole. Ovde su prikazani samo rezultati najrelevantniji za kuvare.

U decembru 2016. godine sproveden je upitnik sa svim školama u Srbiji (dostupan na App-1-Upitnik-o-ishrani-učenika-u-osnovnim-školama-sr) o aspektima pružanja školskih obroka. Dokumenti 1-6 prikazuju rezultate upitnika. Trećina škola priprema sopstvene obroke, ali samo 13% škola priprema ručkove u svojim kuhinjama. Oko 20% škola nema nikakve obroke.

Sve škole koje pružaju obroke

Kliknite na opcije sa leve strane da biste izabrali vrste školskih obroka, dobavljača školskih obroka i škole koje ne daju obroke.

2 Upitnik section B.pdf
3 Questionnaire food likes and dislikes.pdf

Na osnovu informacija iz školskog upitnika, dokumenata o javnim nabavkama hrane i poseta osoblja Strength2Food školama na projektu, 30 osnovnih škola pozvano je da učestvuje u projektu. Pozivno pismo Ministarstva prosvete dostupno je na App 2 Odluka o izboru skola S2F 21 dec final sr. Ove škole se nalaze na dole prikazanoj mapi, zajedno sa lokacijama dobavljača hrane za te škole (informacije iz 2017. godine).

5 Strength2Food target regions schools [Google mapa].pdf

Proučavana su dokumenta o nabavci hrane od 2014. do 2017. od škola koje same pripremaju obroke kako bi se identifikovao asortiman kupljene hrane, doba godine za nabavke, broj ponuđenih lotova, broj ponuđača za te partije i lokacija dobavljača hrane za svake godine. Dokumentacija o javnim nabavkama je pokazala da su škole koje koriste sopstvenu kuhinju davale učenicima više svežeg povrća i mesa od škola koje su koristile usluge ketering firmi. Takođe smo izračunali cene za neke ručkove na osnovu ugovornih cena hrane. Vreme u toku godine za nabavku hrane može imati veliki uticaj na cene voća i povrća od ponuđača. Pojedino povrće dostavljeno školama se uvozi iako se uzgaja i lokalno.

6 Dorucak i rucak kruzni grafikoni za nabavku.pdf

Procenjena težina pojedinačnih namirnica kupljene tokom jedne godine je izračunata za ručkove u 8 osnovnih škola. Količine su izračunate na osnovu isporuke hrane za nekoliko meseci i broja dece koja svakodnevno ručaju. Najveće količine hrane koja se deci davala za ručak tokom godine bile su obično krompir i hleb.

7 WP6.3 food category percentages - 8 schools for website.pdf

U školama u Novom Sadu Institut za javno zdravlje Vojvodine redovno analizira obroke na količinu energije i makronutrijenata. Normativi prikupljeni iz škola tokom poseta projektu korišćeni su za poređenje normativnih količina sa stvarnim količinama, kao i količina preporučenih od pravilnika Ministarstva. Generalno, sadržaj energije, ugljenih hidrata, proteina i masti bio je prenizak za doručak, previsok za užinu, ali blizak preporukama Ministarstva za ručkove.

8 Normative+IPH lunch component weights website.pdf

Preferencije u ishrani dece i znanja njihovih roditelja o hrani i ishrani proučavani su pomoću dva instrumenta. Deca su zamoljena da kažu da li im se sviđa, nemaju stav (indiferentni su), ne sviđa im se ili nikada nisu probali, ukupno 90 namirnica App 3 Children food images with numbers v8 improved 20 Sep sr na osnovu slika 90 različitih vrsta hrane i App 3 Upitnik-o-ishrani-učenika-u-osnovnim-školama-sr na listićima sa upitnikom. U nastavku su prikazani neki rezultati od interesa za kuvara.

Roditelje smo zamolili da ocene da li se slažu ili ne sa 36 izjava u vezi njihovog znanja, stavova i prakse u ishrani i da komentarišu školske obroke njihove dece, dostupno na App 4 Roditelji-S2F-24-Sep-sr-FINAL-sr.

Instrukcije za korišćenje 2 instrumenta za praćenje su dostupna na App 5 Childrens-monitoring-instrument-description-for-schools-20.09-final-sr.

Rezultati ova dva instrumenta su dostupni za svaku školu pojedinačno i kao izveštaj pripremljen za prezentaciju za školski savet roditelja. Najveći uticaj na preferencije dece u ishrani ima zajedničko obedovanje sa roditeljima, a kuvari takođe mogu uticati da deca vole hranu.

10 E) Children food preferences category means sr.pdf
10a Children food category mean scores sr1.pdf
11 I) Cooks' food serving frequency means srp.pdf
11a Parents 1s+2s and 4s+5s 1-46 for each school sr.pdf
13 Influence of parents practices on their children.pdf
13a Parent school meal statements 4+5s and 1+2s.pdf
12 Report for schools on children+parents results sr vebsajt.pdf

Da bi stekli sliku o tome šta su deca jela tokom jedne nedelje, deca 2. godine u 14 škola su popunila dnevnik ishrane, beležeći svu hranu koju su deca jela tokom dana tokom 7 dana izmedju mart i jun 2019. Uputstva za popunjavanje dnevnika ishrane i obrazac dostupni su na App-7-Uputstva za nastavnike dnevnika hrane 22. marta-sr. Skoro četvrtina dece tokom nedelje nije unelo voće.

14 Primer popunjenog dnevnika hrane+vreme.pdf
14a Primer popunjenog dnevnika hrane+vreme.pdf
15 Food diary category means per day for website.pdf
15a Food diary results for each school sr.pdf

Znanja koja deca imaju o ishrani testirana su upitnikom sa učenicima od 1. do 4. razreda i to u devet škola i dostupna su na App-8-Upitnik o decijem znanju o ishrani sr. Sve u svemu, deca su očigledno znala razlike između zdrave i nezdrave hrane, ali nedovoljno o ​​tome zašto je zdrava hrana dobra za njih, i su se znanja dece o ishrani razlikovala od škole do škole.

16 Nutrition questionnaire results.pdf
16a Healthy foods results by school sr.pdf

Strength2Food projekat je takođe istraživao količine ostataka hrane koje deca ne pojedu u 4 beogradske škole, pri čemu su merenja vršena tokom jedne sedmice u prvom i u drugom polugodištu. U proseku, deca su bacala oko jedne četvrtine hrane tokom školskog ručka, što je skoro 30% novca koji roditelji plaćaju za školske obroke.

17 Food plate waste overall %.pdf
18 Plate waste 1 summary 4 schools codes sr.pdf
19 Plate wastes by food categories for website.pdf
19a Plate waste relationships sr.pdf

Da bi se povećala svest o uticaju školskih obroka na globalno zagrevanje, izračunate su emisije CO2 za proizvodnju hrane koju škole koriste za ručak, kao i doprinos transporta i odlaganja otpada od hrane emisiji CO2. Ubedljivo najveće emisije CO2 dolazile su od mesa, a škole koje odlažu otpadnu hranu na deponije takođe su mnogo doprinele globalnom zagrevanju kroz emisiju CO2. Lokalni dobavljači hrane generisali su najniže emisije CO2.

20 WP6.3 food category % for website.pdf
22 LOC+LOW school CO2 emissions codes.pdf

Razvijen je jednostavan softverski alat za planiranje i organizaciju školskih obroka (Excel Meal Planner) kako bi se pomoglo školama da izračunaju hranljivu vrednost svojih obroka i da testiraju efekate promene hranljivih sastojaka i njihovih količina. Ovaj alat omogućava unos normativa školskih obroka. Koristeći informacije iz njihovih ugovora o nabavci hrane, nutritivne informacije su prikazane u tabelama i grafikama, kao i cene obroka i njihove emisije CO2 (uticaj na globalno zagrevanje). Alat koristi nutritivne podatke iz srpske EuroFIR baze podataka. Kontaktirajte EUTA da biste koristili planer obroka.

Sledeći slajdovi ilustruju kako planer obroka radi i pokazuju tipične rezultate.

23 Meal Planner Uvod sr.pdf
24 Meal entry-Ingredient quantities website.pdf
25 Cene sastojaka page website.pdf
26 Grafikoni page website.pdf
27 Recommendations page website.pdf
28 Ingredient quantities page website.pdf

Da bi ilustrovali kako se Planer obroka može koristiti za prilagođavanje sastojaka u meniju radi optimizacije sadržaja hranljivih sastojaka, uz istovremeno smanjenje troškova obroka, u nastavku je dat primer musake, preuzet iz jednog od naših normativa za školski ručak Strength2Food. Prilagođavanje sastojaka hrane i njihovih količina poboljšalo je ravnotežu makronutrijenata i smanjilo cenu obroka za 15%.

29 Gavrilo Princip musaka x 3 compared website rb.pdf
30 Moussaka nutrients comparison website.pdf
30a Musaka normative nutrients 12 schools sr.pdf
31 Musaka price+quantity+kcal comparison website.pdf

Nutritivni sastav tipičnih obroka dostupnih iz školskih normativa upoređivan je kako bi se utvrdilo da li deca dobijaju preporučeni unos energije i makronutrijenata (ugljenih hidrata, proteina i masti). Iako velika većina dece dobija dovoljno kalorija, deca u nekim školama ne dobijaju energiju koja im je potrebna, a mnogo više dece ne jede dovoljno u školi, nakon što se uzme u obzir količina hrane koja se baci.

31a Lunch calories for a week for 14 schools sr.pdf
32 Kombinovani primeri kcal za školske ručkove website.pdf
32a Combined examples of school lunch kcal 2018.pdf
32b Milos Crnjanski meal analysis results 2018.pdf
32c Petefi Sandor meal analysis results 2018.pdf
32d Milan Rakic meal kcal and prices website 2018.pdf

Da bismo školama pomogli da poboljšaju nutritivni sadržaj svojih ručkova, sarađivali smo sa školama da bismo u njihove nabavke hrane uvrstili organsko povrće. Da bismo demonstrirali izvodljivost ovoga u okviru postojećih budžeta za školsku hranu, izračunali smo troškove sastojaka za postojeće normative školskog menija sa svežim konvencionalnim povrćem ili svežim organskim povrćem, za ukupno 8 osnovnih škola tokom školske 2019-2020 godine. Prosečno povećanje godišnjeg budžeta za hranu iznosi samo 5,0% (2,4-8,2%). Međutim, čak i ovo malo povećanje cena može se smanjiti prilagođavanjem normativa menija, kao što je prikazano na slajdu 28. Škole takođe mogu smanjiti troškove ručka da bi uključili sveže organsko povrće koristeći standardizovane menije za ručkove u zimskim i letnjim sezonama, koje je pripremio tim sa Strength2Food projekta. Za dve nedelje zimskog i dve nedelje letnjeg menija, prosečne cene ručaka nedeljno kretale su se od samo 48 do 56 dinara po ručku uz korišćenje svežeg organskog povrća!

33 Effect of organic vegetables on food budgets.pdf
34 Winter and summer menus for school lunches 0% waste Apr 8 sr.pdf