Projektna istraživanja

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Ovde izveštavamo o mnogim rezultatima projekta Strength2Food (2016-2021) koje smo ostvarili uz pomoć i saradnju škola pozvanih da učestvuju u projektu. Svim školama sa kojima smo do sada sarađivali smo posebno zahvalni na njihovom doprinosu S2F projektu.

U decembru 2016. godine sproveden je upitnik sa svim školama u Srbiji (Upitnik-o-ishrani-učenika-u-osnovnim-školama-sr) o aspektima pružanja školskih obroka. Google mapa i 4 PDF dokumenta (1a-1e) data u nastavku prikazuju rezultate upitnika. Trećina škola priprema sopstvene obroke, ali samo 13% škola priprema ručkove u svojim kuhinjama. Oko 20% škola nema nikakve obroke.

Sve škole koje pružaju obroke

Kliknite na opcije sa leve strane da biste izabrali vrste školskih obroka, dobavljača školskih obroka i škole koje ne daju obroke.

1a)

2 Upitnik kombinovani rezultati 23 slides sr.pdf

1b)

2a Upitnik section B.pdf

1c)

3 Questionnaire section C histograms.pdf

1d)

4 Prepreke u sprovođenju inicijativa za poboljšanje školskih obroka.pdf

1е)

Upitnik section D results sr.pdf

Na osnovu informacija iz školskog upitnika, dokumenata o javnim nabavkama hrane i poseta osoblja Strength2Food školama na projektu, 30 osnovnih škola pozvano je da učestvuje u projektu. Pozivno pismo Ministarstva prosvete dostupno je na Odluka o izboru skola S2F 21 dec final sr. Ove škole se nalaze na dole prikazanoj mapi (Google mapa 1e), zajedno sa lokacijama dobavljača hrane za te škole (informacije iz 2017. godine).

1e) Strength2Food ciljani regioni škola

Ciljani regioni škola u ​​odnosu na nivo siromaštva u opštini (dokument 1f)

1f)

5a S2F school locations.pdf

Proučavana su dokumenta o nabavci hrane od 2014. do 2017. od škola koje same pripremaju obroke kako bi se identifikovao asortiman kupljene hrane, doba godine za nabavke, broj ponuđenih lotova, broj ponuđača za te partije i lokacija dobavljača hrane za svake godine. Dokumentacija o javnim nabavkama je pokazala da su škole koje koriste sopstvenu kuhinju davale učenicima više svežeg povrća i mesa od škola koje su koristile usluge ketering firmi (dokument 2).

2)

6 Dorucak i rucak kruzni grafikoni za nabavku.pdf

Takođe smo izračunali cene za neke ručkove na osnovu ugovornih cena hrane. Vreme u toku godine za nabavku hrane može imati veliki uticaj na cene voća i povrća od ponuđača. Pojedino povrće dostavljeno školama se uvozi iako se uzgaja i lokalno, a ugovori za školsku hranu su vrlo mali (samo 1-2%) za većinu dobavljača (dokumenti 2a, 2b)

2a)

7 Tenderska dokumentacija i slajd sa posetama osnovnim školama.pdf

2b)

8 Poreklo hrane koju je nabavila novosadska škola.pdf

2c)

2c) Supplier school contract values website.pdf

Da bi se podstakle škole da kupuju više svežeg povrća i voća na lokalnom nivou, korišćen je Poljoprivredni popis Srbije iz 2012. godine za identifikaciju proizvodnje povrća i voća u okviru 50 km od škola u ciljanim opštinama na Strength2Food projektu (dokument 3).

3)

9 Hrana u ciljnim regionima+50 km.pdf

Procenjena težina pojedinačnih namirnica kupljene tokom jedne godine je izračunata za ručkove u 8 osnovnih škola (dokument 4a). Količine su izračunate na osnovu isporuke hrane za nekoliko meseci i broja dece koja svakodnevno ručaju. Najveće količine hrane koja su se deci davala za ručak tokom godine bile su obično krompir i hleb.

4)

9a WP6.3 food category percentages - 8 schools for website.pdf

U školama u Novom Sadu Institut za javno zdravlje Vojvodine redovno analizira obroke na količinu energije i makronutrijenata. Normativi prikupljeni iz škola tokom poseta na projektu korišćeni su za poređenje normativnih količina sa stvarnim količinama, kao i količina preporučenih od pravilnika Ministarstva (dokument 4b). Generalno, sadržaj energije, ugljenih hidrata, proteina i masti bio je prenizak za doručak, previsok za užinu, ali blizak preporukama Ministarstva za ručkove.

4b)

9b Normative+IPH lunch component weights website.pdf

Preferencije u ishrani dece i znanja njihovih roditelja o hrani i ishrani proučavani su pomoću dva instrumenta. Deca su zamoljena da kažu da li im se sviđa, nemaju stav (indiferentni su), ne sviđa im se ili nikada nisu probali ukupno 90 namirnica na osnovu slika 90 različitih vrsta hrane App 3 Children food images with numbers v8 improved 20 Sep sr i na listićima sa upitnikom App 3 Upitnik-o-ishrani-učenika-u-osnovnim-školama-sr.

Instrukcije za korišćenje 2 instrumenta za praćenje su dostupna na (Childrens-monitoring-instrument-description-for-schools-sr).

Izveštaj Strength2Food o sklonostima dece u ishrani dostupan je na srpskom jeziku, uzimajući u obzir kako sve škole (dokument 5a), tako i odabrane pojedinačne škole (dokument 5b). Grafici i tabele na koje se pozivaju izveštaji dostupni su u sledećim izveštajima:

5a)

Report on children food preferences results -schools sr.pdf

5b)

Report - children food preferences notable schools sr.pdf

Rezultati sklonosti dece u ishrani prikazani su u nastavku za svaku kategoriju hrane i za svaku od 90 namirnica, koristeći prosek rezultata za 32 škole (dokumenti 5d, 5e, 5f, 5g)

5d) Children's food preference results only sr vebsajt.pdf
5d2) Table of food max min ranges at least 50% website.pdf
10 E) Children food preferences category means sr.pdf
5f) Children food category mean scores sr2.pdf
10a Children food category mean scores sr1.pdf

6. Rezultati sklonosti dece u ishrani testirani su na osnovu nekoliko faktora koji su mogli da utiču na dečije preferencije:

1) nutritivna vrednost hrane

2) organizovanje školskih ručkova

3) frekvencije posluživanja obroka

4) uticaj školskih kuvara naspram keteringa

5) dečiji uzrast

6) lokacija škole

7) drugi faktori povezani sa školom i njenim okruženjem

8) pouzdanost bodovanja dece

1) rezultati za sklonosti dece u ishrani prema nutritivnoj vrednosti hrane (dokument 6). Generalno, preferencije hrane kod dece su bile obrnute u odnosu na hranljivu vrednost hrane – više srećnih smajlija za hranu niske hranljive vrednosti. Izuzetak od ovoga je bilo voće.

6) Nutrition score vs food category smileys for website rb.pdf

2) rezultate za sklonosti dece u ishrani prema tome da li imaju školski ručak ili ne (dokumenti 6a, 6b, 6c). Deca koja su imala školski ručak nisu puno razvila (ali često značajno) interesovanje za hranu, dajući manje “?” smajlija nego deca koja nisu imala školski ručak.

6a)

6a) Children questionnaires completed and not having lunch website.pdf

6b)

6b) Children's food preference versus school lunch sr vebsajt.pdf

6c)

6c) 6 schools compared children + - lunch website.pdf

Iako rezultati pokazuju da deca koja ručaju u školi često imaju više srećnih smajlija ili su probala više hrane nego deca koja nemaju školske ručkove, slika je složenija. Kada se razmatraju učestalosti posluživanja hrane u školskim kuhinjama, uglavnom su frekvencije posluživanja kuvara povezane sa razlikama u preferencama dece prema hrani.

3) rezultati za sklonosti dece u ishrani prema učestalosti serviranja hrane njihovih kuvara (dokumenti 6d, 6e). Učestalost sa kojom kuvari serviraju posebnu vrstu hrane za školske obroke značajno se dovodi u vezu sa preferencijama hrane kod dece (što se hrana češće servira deca je više vole) iako obroci u školi nisu bili uzrok tome.

6d) Children's food preference results serving frequency sr vebsajt.pdf
6d2) Cooks' frequencies vs mean smiley scores website.pdf
6e) 4 schools compared cook frequency + - lunch website.pdf

4) rezultati za sklonosti dece u ishrani u zavisnosti od toga da li škola ili ketering firma pripremaju školske obroke (dokument 6f). Ukupne razlike između škola koje koriste svoje kuhinje i škola koje koriste ketering bile su vrlo male i gotovo uvek beznačajne, mada su razlike između škola za nekoliko vrsta povrća bile značajne. Nekoliko značajne razlike bi mogle da pokažu razlike u učestalosti služenja pojedinačnih vrsta hrane u 6 škola sa keteringom i 6 škola sa kuvarima, ili artefakte zbog malog broja škola u svakoj kategoriji.

6f)

6f) O) Children questionnaire results caterers vs cooks 1.pdf

5) rezultati za sklonosti dece u ishrani prema uzrastu učenika – za učenike 1. i 2. godine (dokument 6g). Deca u prvoj godini su zaokružila malo više tužnih smajlija, više srećnih smajlija i manje "?" smajliji nego deca u drugoj godini. Za svaku od 90 namirnica, procenat ocena koji nedostaju bio je veći kod dece prve godine nego kod dece druge godine. Konstantno veći broj rezultata koji nedostaju za decu prve godine ukazuje na veće nerazumevanje među mlađom decom kako da ocene slike namirnica.

6g)

6g) P) Children's questionnaire results year 1 vs year 2 website.pdf

6) rezultati za sklonosti dece u ishrani prema razlikama u lokaciji škole (urbana naspram ruralne) (dokument 6h. Deca na selu vole više tradicionalnu hranu i više slatke hrane, poput voća.

6h)

6h) M) Children's food preferences urban vs rural website.pdf

7) drugi faktori povezani sa školom i njenim okruženjem (dokument 6i) . Što je veće siromaštvo u opštini, deca manje vole testenine i jela od pirinča, ali više vole voće i zaslađene mlečne proizvode.

6i)

6i) Children's food preferences vs other factors for website.pdf

8) Ispitana je pouzdanost bodovanja od strane dece uključujući 3 duplikata slika među 90 slika hrane instrumenta za decu (dokument 6j) . Deca u ruralnijim sredinama teže procenjuju informacije nego deca u urbanim sredinama.

6j)

6j) D) duplicate food image results.pdf

Preferencije dece u ishrani za svaku školu dostupne su na sledećem linku: Individual school results as pdf

Sledeći parovi škola sa uporednim rezultatima (dokumenti 7a-7g) su uporešeni (za detaljniji opis videti izveštaj o odabranim pojedinačnim školama (dokument 7).

7)

Report - children food preferences notable schools sr.pdf

7a)

ii Ljuba Nenadovic+Milos Crnjanski children questionnaire website.pdf

7b)

iii Kirilo Savic+Milinko Kusic children questionnaire website.pdf

7c)

Anta Bogicevic children questionnaire website.pdf

7d)

Djordje Natosevic children questionnaire website.pdf

7e)

Braca Nedic children questionnaire website.pdf

7f)

Drinka Pavlovic children questionnaire website.pdf

7g)

Prota Mateja Nenadovic children questionnaire website.pdf

8. Njihove roditelje smo zamolili da ocene da li se slažu ili ne sa 46 izjava u vezi njihovog znanja, stavova i prakse u ishrani i da komentarišu školske obroke njihove dece (dokumenti 8a-8e), dostupno na [hyperlink to App 4 Roditelji-S2F-24-Sep-sr-FINAL-sr]. Od dece koja su popunila upitnik o njihovim preferencijama u ishrani, skoro je 2000 njihovih roditelja iz 28 škola takođe popunilo upitnik za roditelje.

8a)

8a) Parents questionnaire overall results sr vebsajt.pdf

8b)

11a Parents 1s+2s and 4s+5s 1-46 for each school sr.pdf

8c)

13a Parent school meal statements 4+5s and 1+2s.pdf

8d)

8d) Parents questionnaire gradske i seoske sr vebsajt.pdf

8e)

8e) Parents questionnaire vs external factors sr vebsajt.pdf

9. Prehrambene prakse roditelja neizbežno će imati snažan uticaj na prehrambene navike njihove dece. Dakle, preferencije dece prema hrani su testirane u skladu sa varijacijama u prehrambenoj praksi njihovih roditelja. To je urađeno pomoću 4 alternativne (statističke) metode i rezultati svih metoda su bili slični (dokumenti 9a-9d). Najveći uticaj na preferencije dece u ishrani ima zajedničko obedovanje sa roditeljima.

9a)

9a WP6.3 food category percentages - 8 schools for website.pdf

9b)

9b) Parent impact on children preferences 2 for website.pdf

9c)

9c) Parent impact on children preferences 3 for website rb.pdf

9d)

9d) Parent impact on children preferences 4 for website rb.pdf

Izveštaj pripremljen za prezentaciju za školski savet roditelja (dokumenti 9e).

12 Report for schools on children+parents results en+sr vebsajt.pdf

10. Da bi stekli sliku o tome šta su deca jela tokom jedne nedelje, deca 2. godine u 14 škola su popunila dnevnik ishrane, beležeći svu hranu koju su deca jela tokom dana tokom 7 dana izmedju mart i jun 2019 (dokumenti 10a-10d). Uputstva za popunjavanje dnevnika ishrane i obrazac dostupni su na Uputstva za nastavnike dnevnika hrane 22. marta-sr. Skoro četvrtina dece tokom nedelje nije unelo voće.

10a)

13 Primer popunjenog dnevnika hrane.pdf

10b)

14a Primer popunjenog dnevnika hrane+vreme.pdf

10c)

14 Food diary category means per day for website.pdf

10d)

15a Food diary results for each school sr.pdf

11. Dečija nutricionistička znanja o ishrani (od 1. do 4. razreda) su proverena upitnikom App-8-Upitnik o decijem znanju o ishrani sr u devet škola (dokumenti 11a i 11b). Sve u svemu, deca su očigledno znala razlike između zdrave i nezdrave hrane, ali nedovoljno o ​​tome zašto je zdrava hrana dobra za njih.

11a)

15 Nutrition questionnaire results.pdf

11b)

16a Healthy foods results by school sr.pdf

Strength2Food projekat je takođe istraživao količine ostataka hrane koje deca ne pojedu u 4 beogradske škole, pri čemu su merenja vršena tokom jedne sedmice u prvom i u drugom polugodištu (dokumenti 12a-12d). U proseku, deca su bacala oko jedne četvrtine hrane tokom školskog ručka, što je skoro 30% novca koji roditelji plaćaju za školske obroke.

12a)

16 Food plate waste overall %.pdf

12b)

17 Plate waste 1 summary 4 schools codes.pdf

12c)

18 Plate wastes by food categories for website.pdf

12d)

19a Plate waste relationships sr.pdf

Da bi se povećala svest o uticaju školskih obroka na globalno zagrevanje, izračunate su emisije CO2 za proizvodnju hrane koju škole koriste za ručak, kao i doprinos transporta i odlaganja otpada od hrane emisiji CO2 (dokumenti 13a, 13b, 13c). Ubedljivo najveće emisije CO2 dolazile su od mesa, a škole koje odlažu otpadnu hranu na deponije takođe su mnogo doprinele globalnom zagrevanju kroz emisiju CO2. Lokalni dobavljači hrane generisali su najniže emisije CO2.

13a)

19 WP6.3 food category % for website.pdf

13b)

20 LOC+LOW cumulative annual delivery distances codes.pdf

13c)

21 LOC+LOW school CO2 emissions codes.pdf

14. Razvijen je jednostavan softverski alat za planiranje i organizaciju školskih obroka (Excel Meal Planner) kako bi se pomoglo školama da izračunaju hranljivu vrednost svojih obroka i da testiraju efekate promene hranljivih sastojaka i njihovih količina. Ovaj alat omogućava unos normativa školskih obroka. Koristeći informacije iz njihovih ugovora o nabavci hrane, nutritivne informacije su prikazane u tabelama i grafikama, kao i cene obroka i njihove emisije CO2 (uticaj na globalno zagrevanje). Alat koristi nutritivne podatke iz srpske EuroFIR baze podataka. Kontaktirajte EUTA da biste koristili Excel planer obroka.

Sledeći slajdovi ilustruju kako planer obroka radi i pokazuju tipične rezultate.

Uvod i opis rada Planera obroka (Meal Planner tool). (dokument 14)

14)

23 Meal Planner Uvod sr.pdf

Primeri podataka ulaznih i izlaznih tabela Planera obroka (dokumenti 14a-14f)

14a)

24 Meal entry Jovan Cvijic website.pdf

14b)

25 Cene sastojaka page website.pdf

14c)

26a Grafikoni page website.pdf

14d)

26 Grafikoni page website.pdf

14e)

27 Recommendations page website.pdf

14f)

28 Ingredient quantities page website.pdf

15. Da bi ilustrovali kako se Planer obroka može koristiti za prilagođavanje sastojaka u meniju radi optimizacije sadržaja hranljivih sastojaka, uz istovremeno smanjenje troškova obroka, u nastavku je dat primer musake, preuzet iz jednog od naših normativa za školski ručak Strength2Food. Prilagođavanje sastojaka hrane i njihovih količina poboljšalo je ravnotežu makronutrijenata i smanjilo cenu obroka za 15%.

29 Gavrilo Princip musaka x 3 compared website 1.pdf

Nutritivni sastav tipičnih obroka dostupnih iz školskih normativa upoređivan je kako bi se utvrdilo da li deca dobijaju preporučeni unos energije i makronutrijenata (ugljenih hidrata, proteina i masti) (dokumenti 15a, 15b, 15c). Iako velika većina dece dobija dovoljno kalorija, deca u nekim školama ne dobijaju energiju koja im je potrebna, a mnogo više dece ne jede dovoljno u školi, nakon što se uzme u obzir količina hrane koja se baci.

15a)

30 Moussaka nutrients comparison website sr.pdf

15b)

30a Musaka normative nutrients 12 schools sr.pdf

15c)

31 Musaka price+quantity+kcal comparison website.pdf

Reprezentativni normativi za ručkova sa kalorijama i makronutrijentima upoređeni su u nekoliko škola (dokumenti 8a-8e)

15d)

31a Lunch calories for a week for 14 schools sr.pdf

15e)

32 Kombinovani primeri kcal za školske ručkove website.pdf

15f)

32a Combined examples of school lunch kcal 2018.pdf

15g)

32b Milos Crnjanski meal analysis results 2018.pdf

15h)

32c Petefi Sandor meal analysis results 2018.pdf

15i)

32d Milan Rakic meal kcal and prices website 2018.pdf

16. Da bismo školama pomogli da poboljšaju nutritivni sadržaj svojih ručkova, sarađivali smo sa školama da bismo u njihove nabavke hrane uvrstili organsko povrće. Da bismo demonstrirali izvodljivost ovoga u okviru postojećih budžeta za školsku hranu, izračunali smo troškove sastojaka za postojeće normative školskog menija sa svežim konvencionalnim povrćem ili svežim organskim povrćem, za ukupno 8 osnovnih škola tokom školske 2019-2020 godine (dokument 16). Prosečno povećanje godišnjeg budžeta za hranu iznosi samo 5,0% (2,4-8,2%). Međutim, čak i ovo malo povećanje cena može se smanjiti prilagođavanjem normativa menija, kao što je prikazano na slajdu.

16)

32 Effect of organic vegetables on food budgets.pdf

17. Škole takođe mogu smanjiti troškove ručka da bi uključili sveže organsko povrće koristeći standardizovane menije za ručkove u zimskim i letnjim sezonama, koje je pripremio tim sa Strength2Food projekta. Za dve nedelje zimskog i dve nedelje letnjeg menija, prosečne cene ručaka nedeljno kretale su se od samo 48 do 56 dinara (cene iz ugovora 2020. o javnim nabavkama hrane) po ručku uz korišćenje svežeg organskog povrća!

17)

33 Winter and summer menus for school lunches 0% waste extend Mar 21 sr.pdf

18. Prezentacija koja sumira rezultate sa Strength2Food projekta u Srbiji je predstavljena na Edukativnom forumu (http://eduforum.rs) u 2019. godini (dokument 18a).

18a)

34 S2F rezultati april 2019 za škole srpski.pdf

Izveštaj sa Strength2Food za Evropsku komisiju koji opisuje “pilot projekat” u vezi školskih obroka u Srbiji (dokument 18b). Dokument je dostupan na engleskom jeziku.

18b)

36 S2F_WP9.1.1_Deliverable report 17 Apr website.pdf