Preporuke

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Strength2Food preporuke za škole i administrativno osoblje

1a Preporuke for schools and administrative staff final sr.pdf

Ovi dokumenti su pripremljeni na osnovu nalaza projekta Strength2Food. Dokument 1 predstavlja detaljno zagovaranje zdravije ishrane dece

1 9.1.1 Zagovaranje zdravije dečje prehrane u Srbiji.pdf

Strength2Food vodič o nabavci hrane u javnom sektoru, sa preporukama. Ovaj document je na Engleskom.

2 D10.5-Strategic-guide-on-PSFP en.pdf

Dijetetske referentne nutritivne vrednosti

2 Preporučen dnevni energetski unos.pdf

Preporuke za ambijent u kom se obroci služe

3 Preporuke za služenje školskih obroka deci.pdf

Prezentacije koje daju preporuke o održavanju kvalitetne ishrane, objašnjavaju važnost vode u ishrani i dobre atmosfere tokom obroka

4 Diet-SER.pdf
5 Liquid intake SER.pdf
6 Atmosphere during meals SER.pdf

Primer kako predstaviti spisak za nabavku hrane kako bi se osiguralo kvalitetno voće i povrće (u docx i pdf formatu)

7 Example of fruit and vegetable partija for quality.docx
7 Primer fruit and vegetable partija for quality.pdf

Primer liste za nabavku hrane u formatu pogodnom za kopiranje u Alat za planiranje obroka - Ekcel Meal planer (u docx i pdf formatu)

8 Primer - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЗА ПАРТИЈЕ.docx
8 Primer - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЗА ПАРТИЈЕ.pdf