Edukativni materijal

Sve materijale možete preuzeti klikom na taster Pop Out u gornjem desnom uglu dokumenta. Nakon toga kliknite na Download i preuzmite dokument.

Dodatni edukatiavni materijal dostupan je u drugim menijima.

Edukativni materijali za nastavnike. Zbirka primera i inicijativa iz Srbije i drugih mesta, sa veb linkovima.

1. 9.1.1 Educational materials for teachers.pdf

Još edukativnih primera i inicijativa sa Strength2Food projekta i drugih izvora, sa veb linkovima. Ovo uključuje primere iz dokumenta 1.

2 9.1.1 Educational materials for schools.pdf